Skip to content
Pr — Pn: 8:30 — 17:30

Dokumentai

AWB

Oro transporto važtaraštis (angl. Air Waybill (AWB)) – specialios formos dokumentas, kurio pildymo instrukcijas nustato Tarptautinė oro transporto asociacija (angl. IATA – International Air Transport Association). Važtaraščio paskirtis:

 • Vežėjui perduotų transportuoti prekių aprašymas;
 • Vežėjui perduotų transportuoti prekių gabenimo sąlygų nurodymas;
 • Krovinio maršruto ir tvarkaraščio nurodymas;
 • Siuntėjo, gavėjo, jų agentų ir vežėjo rekvizitų nurodymas;
 • Specialių instrukcijų vežėjui nurodymas.

Oro transporto važtaraštis spausdinamas trimis, vienodą galią turinčiais egzemplioriais: siuntėjui (For Shipper), vežėjui (For Carrier) ir gavėjui (For Consignee) bei pridedamos 7 kopijos suinteresuotiems asmenims.

Važtaraštis, kuriame įvardinti tikrasis prekių siuntėjas, gavėjas ir pasirinkta ekspedicija, organizuojanti pervežimą (įvardijama kaip vežėjas), vadinamas vidiniu važtaraščiu (angl. House Air Waybill (HAWB)). Kuomet siuntėjas ir / ar gavėjas važtaraštyje yra ekspedicinės kompanijos, aptarnaujančios krovinius išsiuntimo ir gavimo oro uostuose, o vežėjas – aviakompanija, toks važtaraštis vadinamas išoriniu (angl. Master Air Waybill (MAWB)) ir yra naudojamas įteisinti bendradarbiavimą tarp agento ir aviakompanijos (bendradarbiavimas tarp agento ir siuntėjo įteisinamas vidiniu važtaraščiu). Atskirais atvejais, vidinis važtaraštis gali būti nespausdinamas.

Pagal išorinio važtaraščio numerį, kurio pirmieji trys skaičiai identifikuoja aviakompaniją (angl. Prefix), galima sekti krovinio judėjimą internetu.

Oro transporto važtaraščio pavyzdį rasite čia.

CMR

CMR – dokumentas, įrodantis prekių, pagal nurodytą svorį, tūrį, pakuotę ir kitus bruožus, perdavimą transportavimui žemės transportu. CMR naudojamas tik tarptautiniuose pervežimuose, tad pervežant krovinius vietiniais maršrutais pateikiamas įprastas transporto važtaraštis. CMR važtaraštį pildo siuntėjas ir vežėjas krovinio pakrovimo momentu, todėl BFD Group specialistai pataria atkreipti dėmesį į šiuos įrašus, kuriuos privalo atlikti krovinio siuntėjas:

 • Siuntėjo pavadinimas ir adresas;
 • Krovinio priėmimo vieta, data ir pristatymo vieta;
 • Gavėjo pavadinimas ir adresas;
 • Krovinio rūšies nustatytas žymėjimas, įpakavimo būdas, pavojingumo klasė ir numeris, jei vežamas pavojingas krovinys;
 • Krovinio vietų skaičius, jų išdėstymo ypatumai ir numeriai;
 • Krovinio bruto masė arba kitaip išreikštas krovinio kiekis;
 • Instrukcijos muitinės formalumams ar kitiems būtiniems procesams atlikti;
 • Nurodymas, jei krovinį perkrauti draudžiama;
 • Išlaidos, kurias prisiima siuntėjas;
 • Išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį;
 • Deklaruota krovinio vertė ir papildoma jo vertė siuntėjui;
 • Siuntėjo instrukcijos vežėjui dėl krovinio draudimo;
 • Pervežimo sutarties įvykdymo terminas;
 • Perduotų vežėjui dokumentų sąrašas.

Jei transportavimo metu būtų padaryta žala kroviniui (įskaitant ir krovinio vėlavimą), šiems įrašams neatitinkant tikrovės, vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės.

CMR važtaraščio pavyzdį rasite čia.

B/L

Jūrų transporto važtaraštis (angl. Bill of Lading (B/L)) dar vadinamas jūriniu konosamentu. Tai prekių perdavimo transportavimui jūros transportu įrodymas. Važtaraštį dažniausiai spausdina laivininkystės kompanija, priėmusi krovinį pervežimui arba jos įgalioti agentai. Nors važtaraštyje nurodyta daug duomenų apie pervežamas prekes, pats važtaraštis, drauge su kitais krovinį lydinčiais dokumentais nėra gabenamas kartu su kroviniu, todėl pagrindine informacija, identifikuojant krovinį, tampa važtaraščio ir konteinerio numeris, pagal kurį internetu galima sekti krovinio judėjimą.

Jūrų transporto važtaraščio pavyzdį rasite čia.

Muitinės deklaracija

Muitinės tarpininkai ruošia muitinės deklaraciją ir elektroniniu būdu pateikia muitinės departamentui. Pildant deklaraciją dažnai reikia papildomos informacijos apie prekes, jų sudėtį, paskirtį ar kilmę, todėl mūsų specialistai, atstovaujantys Jus muitinėje, gali susisiekti su Jumis dėl informacijos patikslinimo. Skiriamos trys pagrindinės muitinės deklaracijos:

Eksporto deklaracija (EX),

Importo deklaracija (IM),

Tranzito deklaracija (T1).

Scroll To Top