Skip to content
Pr — Pn: 8:30 — 17:30

CMR konvencija

CMR konvencija – suvienodintų taisyklių rinkinys dėl krovinių pervežimo žemės transportu tarptautiniu mastu pagal sudarytą sutartį-važtaraštį (CMR). Ši konvencija negalioja pervežimams šalies viduje. CMR konvencija buvo priimta 1956 m. Ženevoje.

Vadovaujantis CMR konvencija:

Vežėjų atsakomybė žemės transporte apribota 8,33 SDR/kg;

Krovinio pažeidimo ar praradimo faktai privalo būti užfiksuoti raštu krovinio priėmimo metu;

Pretenzijos dėl krovinio pažeidimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo krovinio pristatymo;

Pretenzijos dėl krovinio vėlavimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo krovinio pristatymo;

Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei žala padaryta dėl neteisingai nurodytos informacijos apie krovinį, neteisingos pakuotės, ženklinimo ar blogai paruoštų lydinčių dokumentų.

Visą CMR konvencijos tekstą galite rasti čia.

Varšuvos konvencija

Varšuvos konvencija – suvienodintų taisyklių rinkinys dėl krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo oro transportu tarptautiniais maršrutais pagal sudarytą sutartį-važtaraštį (angl. Air Waybill (AWB)). Varšuvos konvencija buvo priimta 1929 m. Varšuvoje.

Vadovaujantis Varšuvos konvencija:

Vežėjų atsakomybė oro transportu apribota 19 SDR/kg;

Krovinio pažeidimo ar praradimo faktai privalo būti užfiksuoti raštu krovinio priėmimo metu;

Pretenzijos dėl krovinio pažeidimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo krovinio pristatymo;

Pretenzijos dėl krovinio vėlavimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo krovinio pristatymo;

Pretenzijos dėl krovinio dingimo privalo būti pareikštos raštu ne vėliau kaip per 120 dienų nuo krovinio priėmimo transportavimui;

Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei žala padaryta dėl neteisingai nurodytos informacijos apie krovinį, neteisingos pakuotės, ženklinimo ar blogai paruoštų lydinčių dokumentų.

Visą Varšuvos konvencijos tekstą rasite čia.

Hagos-Visbio taisyklės

Hagos-Visbio taisyklės, pasirašytos 1968 m. Visbio mieste, nustato krovinių gabenimo sąlygas jūrų transportu pagal sudarytą transportavimo sutartį – konosamentą (angl. Bill of Lading (B/L)). Šios taisyklės reguliuoja ne tik transportavimą, bet ir krovinio aptarnavimą, tvirtinimą (jei nenustatyta kitaip), pakrovimą bei iškrovimą.

Vežėjų atsakomybė jūrų transporte apribota 2 SDR/kg arba 666,67 SDR už pakuotę.

Krovinio pažeidimo ar praradimo faktai privalo būti užfiksuoti raštu krovinio priėmimo metu.

Pretenzijos dėl krovinio pažeidimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo krovinio pristatymo.

Prekių vertei apskaičiuoti naudojamos tos valstybės ir laikotarpio kainos, kurioje ir kuomet krovinys buvo ar turėjo būti iškrautas.

Jei dėl kokių nors priežasčių siuntėjas pateikė pavojingą krovinį, nepranešęs apie tai agentui ar jūrų linijai, laivo kapitonas pasilieka teisę bet kuriuo metu, bet kurioje pasaulio vietoje siuntėjo sąskaita krovinį sunaikinti ar iškrovus palikti jį saugoti, apie tai raštu įspėjęs siuntėją.

Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei žala padaryta dėl neteisingai nurodytos informacijos apie krovinį, neteisingos pakuotės, ženklinimo ar blogai paruoštų lydinčių dokumentų.

Visą Hagos-Visbio taisyklių sąvadą rasite čia.

Scroll To Top