LT |  EN |  DE |  RU
Dokumentai

Norint užtikrinti sėkmingą krovinių transportavimą, pildomi šie dokumentai:

Pirkimo-pardavimo dokumentai (privalomi),
Pirkimo-pardavimo dokumentai (neprivalomi),
Transporto dokumentai,
Muitinės dokumentai.

Pirkimo-pardavimo dokumentai (privalomi). Šiai dokumentų grupei priskiriami siuntėjo, gavėjo bei tranzitinių šalių ir vežėjo pageidaujami dokumentai, kuriuos, pagal nustatytą formą ir turinį paruošia krovinio siuntėjas. Už neteisingą ar nepilną šių dokumentų pateikimą kartu su kroviniu ir dėl to kilusius nesusipratimus atsako krovinio siuntėjas (jei nesusitariama kitaip). BFD Group logistikos specialistai,  siųsdami krovinį, kaskart patikrina siuntėjo pateiktus dokumentus, duomenų atitikimą bei pataria, kaip geriausiai paruošti šiuos dokumentus. Dažniausiai pildomi dokumentai: Sąskaita, pakavimo lapas, sertifikatai, leidimai, licencijos ir kt. dokumentai.
Pirkimo-pardavimo dokumentai (neprivalomi). Šios grupės dokumentai reikalingi santykiams tarp siuntėjo ir gavėjo sureguliuoti, pateikti papildomą informaciją apie krovinį ar apie suteiktas paslaugas. Visi šie dokumentai yra laisvos formos ir niekieno nereikalaujami. Dažniausiai pildomi dokumentai: instrukcijos, brėžiniai, nuotraukos ir kt. dokumentai.
Transporto dokumentai. Šiuos dokumentus, pagal privalomuosius pirkimo-pardavimo dokumentus bei faktinius duomenis paruošia transporto paslaugas teikianti kompanija. Šių dokumentų paruošimą griežtai reguliuoja tarptautinės ir vietinės vežėjų organizacijos, todėl būtina pažymėti, jog nevisuomet galima laisvai interpretuoti šių dokumetų apipavidalinimą ar pildymą. Mūsų komanda noriai teikia konsultacijas transporto dokumentų pildymo ar jų skaitymo klausimais, padeda pasirinkti geriausią išeitį iš situacijos ir rūpinasi, kad Jūsų krovinius lydėtų tik tvarkingi, laiku ir teisingai paruošti dokumentai. Dažniausiai pildomi dokumentai: vietiniai ir tarptautiniai transporto važtaraščiai (CMR, AWB, B/L), manifestai, saugumo deklaracijos.
Muitinės dokumentai. Šiuos dokumentus tvarko, tvirtina ir naudoja muitinės departamentas, o paruošia muitinės tarpininkai. Tai patys svarbiausi dokumentai, liudijantys prekių išvežimą, įvežimą ar kitas operacijas, atliktas tarp Europos Sąjungai priklausančių ir nepriklausančių šalių. Muitinės dokumentai įforminami elektroniniu būdu; siuntėjui paliekama tik spausdinta kopija, o visi duomenys yra įkeliami į Europos Sąjungos muitinės sistemą ir suteikiama galimybė bet kuriame muitinės poste pagal pateiktą numerį patikrinti visus duomenis. Dažniausiai pildomi dokumentai: importo, eksporto ar tranzito deklaracijos, MRN, ATA Carnet ir kiti dokumentai.

Turite klausimų? Susisiekite.
Oro transportas
Kelių transportas
Jūrų transportas
Kitos paslaugos
 
Metalo g. 9, LT-02190 Vilnius, Lietuva    I    Tel: +370 5 2139661    I    info@bfdgroup.lt