LT |  EN |  DE |  RU
B/L

Jūrų transporto važtaraštis (angl. Bill of Lading (B/L)), dar vadinamas jūriniu konosamentu. Tai prekių perdavimo transportavimui jūros transportu įrodymas. Važtaraštį dažniausiai spausdina laivininkystės kompanija, priėmusi krovinį pervežimui arba jos įgalioti agentai. Nors važtaraštyje nurodyta daug duomenų apie pervežamas prekes, pats važtaraštis, drauge su kitais krovinį lydinčiais dokumentais nėra gabenamas kartu su kroviniu, todėl pagrindine informacija, identifikuojant krovinį, tampa važtaraščio bei konteinerio numeris, pagal kurį internetu galima sekti krovinio judėjimą.

Jūrų transporto važtaraščio pavyzdį rasite čia.

Turite klausimų? Susisiekite.
Oro transportas
Kelių transportas
Jūrų transportas
Kitos paslaugos
 
Metalo g. 9, LT-02190 Vilnius, Lietuva    I    Tel: +370 5 2139661    I    info@bfdgroup.lt